søndag 27. september 2009

IKT ansvalig i skolen

Diskusjon rundt IKT-ansvarlig i grunnskolen


Når vi skulle diskutere denne rollen kom det tidlig frem at vi hadde ulike synspunkter på dette temaet. Det bunnet kanskje først og fremst i veldig ulike erfaringer, både når det gjaldt hvordan oppgavene rundt IKT var fordelt, og hvordan dette har fungert. Selv har jeg ikke mye erfaring, kun gjennom praksis og litt vikararbeid i tillegg til studenttilværelsen. To eller tre av de på diskusjonsgruppen vår er ferdig utdannede lærere, og hadde i mine øyne et bedre utgangspunkt for denne diskusjonen. De fleste virket fornøyd med hvordan dette fungerte på deres skoler, det spørs hvilket svar vi hadde fått dersom vi hadde spurt de aktuelle IKT-ansvarlige!

Etterhvert ble vi enige om en måte å organisere dette ansvaret på, det virket som om alle var mer eller mindre enige til slutt. Å ha en person som har "over gjennomsnittlig høy IKT-kompetanse", som kan ta seg av de små problemene som dukker opp i hverdagen, passord som ikke fungerer, filer som forsvinner og printere som er tomme for blekk synes vi virker fornuftig. En kan ikke kreve at en helt vanlig lærer skal ha kompetanse til å fikse nettverk som er nede, eller datamaskiner som har tatt kvelden. Dette ansvaret kan fort bli alt for mye for en som i tillegg skal undervise egen klasse.

En av gruppemedlemmene fortalte om en løsning hun hadde opplevd at fungerte, der en "datagruppe" ansatt i kommunen har det overordnede ansvaret, og muligheten til å rykke ut på kort tid.En slik løsning vil ta en del av ansvaret vekk fra vedkommende som er IKT-ansvarlig på skolen, det vil alltid være noen å ringe til for hjelp og støtte. Jeg ser for meg at dette er et opplegg som kan fungere godt, og en vil slippe at alt ansvaret blir lagt på en person. Når det gjelder rollen som IKT-ansvarlig tror jeg nok at den må fortsette å eksistere, uten en slik kompetanseperson blir det nok lite sving i IKT-undervisningen i skolen!


Med på gruppen:
Sissel, Anne Marte, Tonje, Kristine, Camilla +2.

fredag 18. september 2009

Refleksjonsoppgave

Hva vil jeg som student, og senere (forhåpentligvis) lærer oppnå med dette studiet?

Når jeg meldte meg opp til dette studiet var jeg helt ærlig ikke sikker på hva jeg bega meg ut på. Navnet på studiet ga en viss pekepinn, men først etter denne samlingen har jeg en viss oversikt over hva vi skal bruke det kommende året til.

Mine datakunnskaper er begrenset, og meldingen om at vi ikke skulle "lære data" overrasket kanskje litt. Min første tanke var: "hvordan skal jeg henge med da?". Så langt går det overraskende bra, alt blir gjennomgått stegvis. Men tilbake til temaet, hva tror jeg at jeg vil oppnå med dette?

Forhåpentligvis vil jeg opparbeide meg en grunnkompetanse om ulike lett tilgjengelige programmer som jeg kan benytte i undervisningen min. Noe av det jeg ser på som den største utfordringen i dette er å sørge for at opplegget har en merverdi, at en ikke bruker datamaskin bare for å gjøre det, men er i stand til å gjøre det meningsfullt.

Erfaringsmessig synes elever at data er stas, og i mange tilfeller er de fleste storfornøyd med å sitte forann en datamaskin i skoletiden. Utfordringen for oss som lærere vil da være å utnytte dette engasjementet i undervisningen vår, og arbeide for meningsfull bruk av IKT i skolehverdagen.

Når sommeren nærmer seg og studiet er avsluttet vil jeg forhåpentligvis ha utvidet min kompetanse innenfor "data", og være full av ideer og pågangsmot!

Testinnlegg

Virker dette montro...?