mandag 11. januar 2010

DKL 102, Solsial web 1

Den hverdagen som beskrives i Siljes fortelling, kjenner jeg igjen fra elever på ungdomstrinnet, og også delvis mitt eget liv. Internett blir sett på som en selvfølge, sosial web likeså. Hele 77% av norsk ungdom er på facebook ( www.ituarkiv.no), og 96% bruker Internett daglig (ibid). Når en så stor del av våre elever er aktive i sosial web, er det naturlig at skolen vil forsøke å utnytte dette til sin fordel, men hvordan?

I denne leksjonen skulle vi melde oss inn i tre ulike nettsamfunn, der et var bestemt, de to andre valgfrie. I tillegg til del og bruk, har jeg valgt å skrive om samfunn jeg allerede er medlem av, www.facebook.com og www.hest.no.

Del og bruk er en wikiside, altså en side der medlemmene kan legge inn og dele informasjon, som for eksempel undervisningsopplegg. Denne siden har jeg ikke kjennskap til fra før, men etter kort tid så jeg at her kan det være mye å hente for meg som snart er nyutdannet lærer. En slik side tror jeg også kunne vært til nytte for elever, på mange måter minner den litt om siden Daria, der elever kan dele egne tekster med hverandre.

En slik side er en fin plass å hente idee og inspirasjon, det negative er at det for enkelte nok kan være fristende å klippe og lime. Selv husker jeg at jeg brukte den siden i mitt skolearbeid, til å finne nye ideer og inspirasjon, og hadde stor nytte av den.

Som så mange andre nordmenn er jeg "på facebook". Her holder jeg kontakten med gamle skolekamerater, deler bilder og annet, og "snoker litt" på hva andre driver med. Dersom en jobber i ungdomskolen vil en nok se at de fleste elevene har en profil på facebook. Dette har ført til en rekke diskusjoner om hvorvidt en skal være venner med elevene sine her, men denne hører ikke til her.

Å bruke facebook i pedagogisk sammenheng vil nok la seg gjøre, en kan for eksempel opprette private grupper der en kan diskutere oppgaver og liknende. Jeg har selv aldri vært med på noe slikt, men det er nok i høyeste grad gjennomførbart. Bare det å bruke facebook aktivt, kan gi elevene økt digital kunnskap i tillegg til at de får øvelse i å skrive.

Hest.no er et internettsamfunn, ikke overraskende for hesteinteresserte. Her kan en blogge om sin hverdag, alt mellom himmel og jord, med en felles hesteinteresse i bunnen. En kan kommentere bloggene til hverndre, sende private meldinger og diskutere i forum. Det arrangeres stadig ulike konkurranser med premier, og hver måned premieres månedens blogger.

Her ser jeg ofte eksempler på hvordan brukerne legger ut eget skolearbeid og ønsker tilbakemeldinger, eller legger ut en bønn om hjelp til en vanskelig skoleoppgave. Bloggere hjelper hverandre med å utvikle en digital kompetase, treninger og stevner dokumenteres ofte gjennom bilde og film i tillegg til tekst. Disse skal gjerne redigeres og publiseres, og alle hjelper hverandre dersom noen står fast.

Å oppmuntre elever til å opprette en blogg der de får blogge om ting som interesserer dem, sammen med andre med samme interesser tror jeg kan gi en positiv effekt. Økt digital komptanse, å skrive egne blogger og lese det andre skriver er med på å styrke opplæringen i de grunnleggende ferdighetene.

At det er mulig å bruke ulike sosiale medier i undervisningssammenheng er det nok ikke tvil om. Men et spørsmål som dukker opp hos meg, er om dette virkelig er ønskelig. At elevene skriver blogg er vel og bra, men at vi som lærere skal være en del av dette vet jeg ikke om jeg er like positiv til. Jeg tror at elevene trenger steder de får være seg selv, akkurat slik som vi trenger det. At skolen skal "invadere" facebook for å lære elevene ting, tror jeg på mange måter vil ødelegge den funksjonen siden har i dag, som et fristed for meninger og følelser.

Alt i alt tror jeg det er viktig å skille mellom ulike sosiale medier. Noen, som f.eks Daria og del og bruk er ypperlige for pedagogisk bruk, mens medier som Facebook er noe elevene, og lærere, bør få ha i fred.