fredag 12. februar 2010

sammensatte tekster


Jeg har valgt å se på Glogster i denne oppgaven, fordi det er det programmet jeg lettest ser meg selv bruke i undervisningen. Glogster er lett å registrere seg i, og som lærer kan du ha inntil 200 elever registrert på din konto. I dette programmet kan en lage veggavis, noe som er mye brukt i skolen, spesielt i forbindelse med ulike prosjektarbeid.

Å finne kompetansemål som rettferdiggjør bruken av Glogster i undervisningen er ikke vanskelig, her kan en bruke de fleste. I mitt eksempel har jeg valgt å se på et mål i norsk.Etter 7. årstrinn skal eleven kunne.."lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy", mens de i samfunnsfag skal kunne "drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel"

Disse to målene gir et godt utgangspunkt for et tverrfaglig prosjekt, der elevene skal greie ut om tobakk og rusmidler, og presentere resultatet sitt i Glogster.

Glogster gir muligheter for å kombinere bilder, tekst, lyd og video. Å finne ut av de ulike funksjonene var ikke vanskelig, det finnes mange illustrasjoner som kan brukes, og en egen samling videoer, schooltube.

Å skulle presentere resultat av prosjekt på denne måten, tror jeg kan virke motiverende på elevene, kanskje spesielt for de svake. Her trenger de ikke nødvendigvis skrive langt for å få et godt resultat, hvordan de kombinerer tekst, bilder og ev lyd og videoer for å få frem resultatet er vel så viktig. Jeg liker Glogster!

Her kan du se min begynnelse på en slik Glogster:
http://solhei.edu.glogster.com/vingsoppgave/

torsdag 11. februar 2010

Tenkeverktøy 1


Jeg tar også skolerettet samfunnsfag (SRS 104) dette semesteret, og her skal vi skrive en semesteroppgave. For å komme igang med denne bestemte jeg meg for å bruke Mindomo tankekart, og slå to fluer i en smekk ved å bruke det tankekarte i denne øvingsoppgaven. Kartet vil forhåpentligvis bli utvidet jo lenger jeg kommer i prosessen, du finner det her.

torsdag 4. februar 2010

Øvingsoppgave leksjon 2

Her er det gruppe 1 kom frem til på øvingsoppgaven til leksjon 2.