søndag 18. oktober 2009

Øvingsoppgave del 2

Vurdering av bilde

I denne delen av oppgava skal jeg gjøre et forsøk på å vurdere et bilde tatt fra internett. Bilde jeg vil se på ligger her: http://www.hest.no/artikkel.html?news.nid=6608&temasider.tid=0, og er et bilde fra ponnigalloppen på Oslo Horseshow, Telenor Arena.

Lyssettingen i bildet er kun det lyset som finnes naturlig på arenaen, og eksponeringen er normal.
Bildet er tatt litt nedenifra, altså en svak undervinkling. Dette gjør at de små ponniene og rytterne ser større ut, hovedmotivet fremheves ved hjelp av dette virkemiddelet.

I forgrunnen på bildet ser vi tre av ekvipasjene i aksjon, i mellomgrunnen to av de som venter på å delta. I bakgrunnen sitter publikum og følger spent med. Denne plasseringen av deulike motivene synes jeg er med på å skape en stemning i bildet. Det kommer godt frem at dette er en konkurranse, både gjennom hovedmotiv og bakgrunn. Uten publikum i bakgrunnen mener jeg at stemningen hadde forsvunnet.

Det er klart at det er de tre ponniene i forgrunnen som er hovedmotivet i bildet. De andre ekvipasjene, samt publikum er litt mer uklare enn disse, altså en liten dybdeskarphet i bildet. Jeg synes vekten i bildet ligger til venstre, det er på den siden hovedmotivet samt publikum i bakgrunnen befinner seg. Høyre side er ganske tom, kun de to ponniene i mellomgrunnen gir en liten utjevning.

Deler av motivet, den kanskje mest fremtredende av ponniene, befinner seg i det gyldne snitt. Jeg merker at det første jeg ser i bildet er ponnien i midten, men etter å ha studert bildet en stund, er det den som er plassert i det gyldne snitt som fanger blikket mest.

Tribunene i bakgrunnen danner ganske klare linjer, og den ene rammer inn hovedmotivet. Jeg mener at det er med på å sette fokus "dit det skal" når du ser på bildet.

Alt i alt synes jeg dette bildet gjør en god jobb med å formidle en stemning, og at det fungerer godt til sitt formål, som en illustrasjon til en artikkel.

fredag 16. oktober 2009

Øvingsoppgave til 2. samling, del 1

Del 1
Med dette bildet som utgangspunkt skal jeg reflektere litt rundt plassering av hovedmotiv i bilder. Slik bildet ser ut i utgangspunktet er hovedmotivet ca midtstilt, og jeg synes dette får frem motivet godt. Jeg har i Picasa eksprimentert med ulike plasseringer, først etter tredjedelsregelen, deretter i et kvadratisk format.

På dette bildet synes jeg at en plassering etter tredjedelsregelen gjorde bildet dårligere. Jeg mener at bakgrunnen utgjør en viktig del av dette bildet, og store deler av den "forsvinner" når jeg flytter på motivet slik. Hovedmotivet kommer nok bedre frem, men uten at det gjør det til et bedre bilde.
Når jeg endret bilde slik at det får et kvadratisk format, må jeg helt ærlig si at jeg ikke ser den store forskjellen fra orginalen. Litt av bakgrunnen forsvinner, men bare kvadratet er "stort nok" får jeg med nok til at det ikke blir ødeleggende. Når det gjelder plassering av motiv, vil jeg altså si at den orginale best får fram helheten i bildet, med ørkenen godt synlig.

Etter å ha eksprimentert litt i Picasa, har jeg funnet fram til den redigerte versjonen jeg liker best:


Posted by PicasaKanskje litt vanskelig å se her, men jeg har gjort bildet "varmere", samt lagt inn ett svart/hvitt fokus. Grunnen til at dette til slutt ble min favoritt, er at hovedmotivet (ansiktet) kom veldig godt fram her. Bakgrunnen er der fortsatt, men mindre fremtredende.
Jeg prøvde ut mange ulike funksjoner i Picasa, men valget falt altså på denne versjonen. Andre ting jeg prøvde er f.eks litt retusjering og endring av farger. Jeg er på ingen måte en proff i Picasa, så det er nok mye som kunne vært bedre, men alt i alt er jeg fornøyd med resultatet mitt

tirsdag 6. oktober 2009

Plagiat i skolen

Da jeg gikk på skolen selv, var ikke buk av IKT i skolen like utbredt som det er i dag. Innimellom fikk vi lov å levere stiler som var skrevet på data, og vi fikk tilgang til internett i enkelte prosjektarbeid. Resultatet her ble at de aller fleste prosjektarbeidene bunnet i klipp og lim metoden, uten at dette fikk konsekvenser. Slik lærte vi etterhvert at det var greit å kopiere, så lenge vi skulle framføre muntlig. På videregående var oppmerksomheten rundt dette mye større, og lærerne fikk en hard jobb med å forsøke å lære oss om korrekt kildebruk. Ingen i klassen hadde hørt om dette, alt måtte læres fra starten av.

Dagens elever opplever forhåpentligvis en mer innholdsrik bruk av IKT, de fleste fra barneskolen av. Når stadig flere av arbeidene elevene gjør skal leveres inn ved hjelp av læringsplattformer ser jeg for meg at plagering kan bli et stort problem. Som vi leser i diskusjonen som er lagt inn i denne nettleksjonen er det flere som mener at kunnskap hos elevene er en god plass å begynne. Dette tror jeg er helt riktig. For at elevene skal kunne unngå å gjøre ulovlige ting, er det vesentlig at de vet hva som er ulovlig. I tillegg er måten oppgaven blir gitt på også en måte å kontrollere dette på. Dersom oppgaven i større grad dreier seg om egne refleksjoner og egen drøfting, vil det være vanskeligere for elevene å kopiere en annens arbeid.

Tidlig innføring i korrekt kildebruk tror jeg også vil hjelpe mot denne type problemer. Dersom elevene lærer hvordan de kan bruke andres arbeid i sitt eget, uten å kopiere tror jeg de i større grad vil øve seg på å få til dette korrekt.

Desverre tror jeg også at det bestandig er noen som vil forsøke å snike seg unna, uansett hvordan undervisningen blir lagt opp, og oppgavene formulert. For å avsløre disse tror jeg programmene som ble presentert i leksjonen kan være til hjelp her. Dersom elevene vet at alt de skriver vil bli kontrollert i et slikt program, kanskje de vil bli enda mer motivert til å produsere egne tekster?

Læringsressurser på internett, øvingsoppgave

Jeg har ikke jobbet mye i skolen, kun enkelte vikartimer i tillegg til praksisen vi har hatt, og har ikke den helt store erfaringen med bruk av IKT i det store og hele. Jeg har vært litt borti bruk av forlagenes ressurssider, som f. eks til matematikkverket multi, og syntes dette fungerte godt i den aktuelle klassen.

Den første siden jeg vil presentere kort i denne oppgaven er www.dammskolen.no . Du velger først om du er interessert i grunnskolen eller videregående skole, deretter er stoffet sortert etter fag. Til og med fransk og spansk har fått plass her! Du finner spill og oppgaver for elevene, kopieringsorginaler til bruk i klasserommet osv. Jeg prøvde selv en del av oppgavene, og synes de var morsomme, og når jeg beveget meg innom fransksiden, også lærerik(!).

Som nevnt har jeg vært med på å bruke sidene til Multi ( www.gyldendal.no/multi) i undervisningen, noe elevene likte godt. Her velger du klassetrinn, og siden følger kapitlene i boken. Dette gjør at det er enkelt å finne frem til de oppgavene en vil bruke. Oppgavene har forskjellig vanskelighetsgrad, og de fleste elever bør kunne finne noe å bryne seg på her.

Den siste sidene jeg har sett på er Kvasir jr, som er en del av søkemotoren www.kvasir.no. Her finner en lenker til mange ulike temaer som er nyttig i skolen. Ved å klikke på ett av disse temaene får du opp en rekke ulike sider som omhandler dette. Ikke en side full av oppgaver, men allikevel en side som kan være nyttig i læringsarbeid.

Den lille erfaringen jeg har med bruk av slike sider er god, elevene har likt å "være på data", og vært megaengasjerte i oppgavene. Dersom det stort sett er slik elever reagerer er jeg veldig positiv til arbeid med slike interaktive sider. Det er en fin måte å repetere stoff på, og ikke minst en avveksling fra det daglige arbeidet med blyant og viskelær. Det er også stort sett lett å tilrettelegge undervisningen slik at den passer for alle de ulike nivåene elevene befinner seg på. For elever som sliter med å skrive bokstaver og tall tror jeg dette er en kjærkommen avveksling som gir dem en mulighet til å vise at også de kan.

Når det gjaldt å finne elevarbeid som inneholdt hyperlenker eller liknende, synes jeg det var vanskelig. Etter å ha lett i over en time , må jeg innrømme at jeg ga opp ( tips mottas med takk..). Men etter å ha studert eksemplene i nettleksjonen var jeg svært imponert over hva elevene kan få til bare vi er i stand til å sette dem i gang. Selv er jeg ikke i stand til å produsere en slik tekst som "hvor er professor Wang", og jeg synes det er tydelig gjennom teksten at elevene har hatt det kjekt mens de arbeidet med denne.

Jeg ser at det finnes et hav a ressurser på nettet, og at jeg som lærer har et ansvar for å sette meg inn i hva som finnes for å kunne gi elevene en meningsfylt IKT hverdag i skolen.