søndag 11. april 2010

Kildekritikk

Som siste blogg dette semesteret vil jeg skrive litt om det jeg tenker om kildekritikk. Dette var et fremmedord for meg, nesten frem til jeg begynte på videregående. På ungdomskolen brukte vi lite data, og klipp og limmetoden var mye i bruk. Hvor vi hentet det fra synes ikke vi var så nøye, det meste som står på Internett er sant, trodde vi. Denne holdningen ser jeg igjen i mange av egne elever, de er ikke kritiske til det stoffet de henter, og bruker det første som dukker opp av informasjon.

Å få elevene til å tenke over hva de bruker av informasjon, tror jeg kan være en vanskelig oppgave. Øvinger som den jeg forsøkte å løse i forrige blogg kan nok være til god hjelp her! Å presentere elevene for helt usannsynlige ting en kan finne når en søker etter informasjon kan nok også være til god hjelp.

At alle som legger ut informasjon på nettet har forskjellige utgangspunkt, og at det de legger ut ofte kan være farget av den enkeltes syns på saken er også noe elevene må være klar over. For å arbeide med dette kan en enkelt finne flere syn på samme sak, introdusere dette for elevene å se hva de får ut av det. Klarer de se at det er den samme saken?

Å kunne bruke kilder kritisk er viktig, også for oss som nå skal skrive oppgave. Det er mye en må tenke over, det er ikke på langt nær alt av kilder som godkjennes på høyskolenivå! Nok et vanskelig og viktig tema, som både elever og lærere må jobbe mye med for at alt skal bli rett og riktig=)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar