søndag 11. april 2010

Progresjonsplan for informasjonskompetanse?

Læreplanen for kunnskapsløftet ligger i bunnen for hva elevene skl lære i norsk skole. Ut av denne planen lager lærerene sine egne planer, for eksempel en halvårsplan, der de bestemmer i hvilken rekkefølge og hvor grundig elevene skal jobbe med stofs spm hjelper dem til å nå de ulike læremålene i den landsdekkende planen. Slike planer utarbeides i alle fag. Digital kompetanse, derunder informasjonskompetanse, er ikke et eget fag, men skal arbeides med jevnt, i de aller fleste "timeplanfagene". Men er dette nok?

Elevene skal lære mye for å bli digitalt kompetente, og for å kunne fungere optimalt i et digitalt samfunn. Klarer vi som lærere å lære elevene dette uten en progresjonplan, slik de andre fagene og ferdighetene har? Kan vi forsvare at en så viktig del av læringen til elevene ikke følger en bestemt plan, men bare er en del av mange andre planer?

Jeg tror det blir vanskelig. I 1. klasse har ofte en lærer de fleste av fagene i klassen sin, men etterhvert som elevene blir eldre blir det stadig flere lærere involvert i klassen. Alle lærerene i en klasse har et ansvar, ikke bare for sitt eget fag, men for alle de grunnleggende ferdighetene elevene skal beherske. Selv om dette gjelder alle ferdighetene, vil jeg peke ut nettoppp digitale ferdigheter som det vanskeligste å følge opp, fordi denne delen tradisjonelt ikke har noen naturlig plass i skolen ( slik som skriving og norsk, matte og regning tradisjonelt henger sammen).

Min konklusjon er, ja, det bør finnes en egen plan innenfor digital kompetanse, der også informasjonskompetanse er med. En slik tverrfaglig plan mener jeg vil hjelpe lærerene til å "holde mer oversikt" over hva elevene lærer innenfor dette emnet, og når de lærer det. En slik plan trenger slik jeg ser det ikke å være veldig detaljert, men inneholde hovedpunktene av hva en vil elevene skal beherske av digitale utfordringer, som for eksempel innhenting av informasjon, kildekritikk, opphavrettslige spørsmål og så videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar